Chính sách Bảo mật

Ngày có hiệu lực: 1 tháng 6 năm 2023

Thông báo về Chính sách bảo mật như tiết lộ các thông lệ về bảo mật của VPĐD Công ty TNHH NHIÊN LIỆU XANH và trang web của chúng tôi https://www.nhienlieuxanh.com Thông báo về chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do trang web này thu thập, trừ khi có quy định khác. Webiste sẽ thông báo cho bạn những điều sau đây:

  • Loại thông tin chúng tôi thu thập;
  • Thông tin được chia sẻ với ai;
  • Làm thế nào có thể sửa chữa thông tin;
  • Làm thế nào bảo mật thông tin;
  • Những thay đổi chính sách sẽ được truyền đạt như thế nào; và
  • Cách giải quyết những lo ngại về việc lạm dụng dữ liệu cá nhân.

Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập/thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, liên quan đến lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ trường hợp cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn, ví dụ: để gửi đơn đặt hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để thông báo cho bạn về các ưu đãi đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc các thay đổi đối với chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể từ chối bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể thực hiện những việc sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

  • Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.
  • Thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu chúng tôi có về bạn.
  • Thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Đăng ký

Để sử dụng trang web này, trước tiên người dùng phải hoàn thành mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, người dùng được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định (chẳng hạn như tên và địa chỉ email). Thông tin này được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm/dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm. Theo lựa chọn của mình, bạn cũng có thể cung cấp thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như giới tính hoặc tuổi tác) về bản thân, nhưng điều này là không bắt buộc.

Đơn đặt hàng

Chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Để mua hàng của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Thông tin này được sử dụng cho mục đích thanh toán và để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn.

Chia sẻ

Chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác và nhà quảng cáo của mình. Điều này không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể xác định bất kỳ cá nhân nào.

Và/hoặc:

Chúng tôi sử dụng một công ty vận chuyển bên ngoài để vận chuyển các đơn đặt hàng và một công ty xử lý thẻ tín dụng để lập hóa đơn cho người dùng về hàng hóa và dịch vụ. Các công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích phụ nào ngoài việc điền vào đơn đặt hàng của bạn.

Và/hoặc:

Chúng tôi hợp tác với một bên khác để cung cấp các dịch vụ cụ thể. Khi người dùng đăng ký các dịch vụ này, chúng tôi sẽ chia sẻ tên hoặc thông tin liên hệ khác cần thiết cho bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ này. Các bên này không được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân ngoại trừ mục đích cung cấp các dịch vụ này.

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó sẽ được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa đã đóng ở cuối trình duyệt web của mình hoặc tìm “https” ở đầu địa chỉ của trang web.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện khả năng truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và xác định những khách truy cập lặp lại vào trang web của chúng tôi. Chẳng hạn, khi chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần, do đó tiết kiệm thời gian khi truy cập trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng để nâng cao trải nghiệm của họ trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên trang web của chúng tôi.

Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

Liên kết

Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng lưu ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Khảo sát & Trả lời câu hỏi

Theo thời gian, trang web của chúng tôi yêu cầu thông tin thông qua các cuộc khảo sát hoặc trả lời câu hỏi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc hoặc trả lời câu hỏi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn tham gia hay không và do đó tiết lộ thông tin này. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu học (chẳng hạn như mã zip, độ tuổi). Thông tin liên lạc sẽ được sử dụng để thông báo cho người chiến thắng và trao giải thưởng. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát hoặc cải thiện việc sử dụng và sự hài lòng của trang web này.

Thông báo thay đổi

Bất cứ khi nào thay đổi quan trọng được thực hiện đối với thông báo về quyền riêng tư, hãy nêu rõ cách bạn sẽ thông báo cho người tiêu dùng.

Các quy định khác theo yêu cầu của Pháp luật

Nhiều điều khoản và/hoặc thông lệ khác có thể được yêu cầu do luật pháp, điều ước quốc tế hoặc thông lệ ngành. Bạn có quyền quyết định những thực hành bổ sung nào phải được tuân theo và/hoặc những tiết lộ bổ sung nào là bắt buộc.