Việc cải thiện hiệu quả sử dụng LPG hoặc nhiên liệu đến từ việc thiết kế hệ thống phù hợp, kích thước đường ống, thông số kỹ thuật chính xác của thiết bị giúp giảm tổn thất nhiệt do giảm áp suất, tốc độ dòng chảy không ổn định với thời gian hoạt động đun nóng hoặc nấu lâu hơn.