• Thông báo và sơ tán nhân viên ra khu vực An toàn tại khu vực đầu ngọn gió;
  • Nhanh chóng đẩy ESD, cắt nguồn LPG bằng cách: đóng van chính, van bình/bể chứa LPG;
  • Sử dụng các phương tiện như: bình chữa cháy hoặc chăn ướt để dập lửa;
  • Nếu bình gas có nguy cơ cháy khác thì di chuyển đến nơi an toàn, trường hợp không di chuyển được thì phun nước làm mát;
  • Gọi cả nhà cung cấp LPG hoặc đội cứu hỏa chuyên nghiệp.