Nạp quá mức cho phép vào bồn hoặc bình chứa LPG có thể dẫn đến các vấn đề khi khí gas (LPG) nở ra, chẳng hạn như rò rỉ hoặc thậm chí phát nổ, gây thiệt hại tài sản và thậm chí bị thương hoặc tử vong.

Nguy cơ nạp quá mức cho phép rất phức tạp bởi thực tế là chất lỏng trong bồn hoặc bình chứa sẽ nở ra khi thời tiết ấm hơn & áp suất trong bồn chứa tăng lên. Bồn hoặc bình chứa cũng có thể khiến van xả mở và làm tràn khí gas (LPG) xuống đất.