Khi lượng LPG trong bình được sử dụng gần 50%, đặc biệt là vào mùa đông, áp suất sẽ giảm xuống khiến tốc độ dòng chảy chậm lại đáng kể. Điều này sẽ kéo dài quá trình đun nóng hoặc nấu nướng, gây ra tổn thất nhiệt nhiều hơn hoặc tiêu hao nhiên liệu hơn.