• Không bật tắt các thiết bị điện, không bật các nguồn lửa như bếp gas, bật lửa hoặc các thiết bị điện hở;
  • Nhấn nút đóng ngắt khẩn cấp (ESD), đóng van chính và các van chai LPG;
  • Cảnh báo và thông báo cho mọi người xung quanh biết để tránh tiếp xúc với nguồn gây cháy, tia lửa;
  • Mở cửa thông gió tự nhiên khu vực rò rỉ LPG để phân tán hơi LPG (không sử dụng quạt điện và quạt thông gió điện);
  • Đối với các vị trí rò rỉ nhỏ, cần tìm ngay vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng và có biện pháp hạn chế lượng LPG thoát ra ngoài (ví dụ: dùng dây thun buộc chặt, dùng keo, xà phòng bịt kín chỗ rò rỉ…) nếu có thể;
  • Gọi ngay cho GAS NHIÊN LIỆU XANH để có giải pháp xử lý toàn diện, an toàn.