Trong bếp hay khu vực sản xuất có nhiều thiết bị sử dụng LPG liên tục. Khi sử dụng bình LPG rời hoặc bình 12kg có thể gây ra các bất tiện sau:

  • Chiếm dụng không gian bên dưới bếp hoặc các khu vực sản xuất;
  • Không xử lý an toàn kịp thời trong trường hợp rò rỉ LPG, cháy hoặc nổ;
  • Bất tiện, thời gian thay gas nhiều lần.

Hệ thống LPG trung tâm được xem là phương án thay thế phù hợp để khắc phục bất tiện, các nhược điểm an toàn nêu trên, đặc biệt với Cảm biến báo rò rỉ LPG, van Solenoid được đồng bộ với Hệ thống ngắt tự động trung tâm trong những trường hợp cấp bách.