Sản phẩm LPG
Mọi sản phẩm bạn cần đều ở đây.

Hệ Thống Gas (LPG) Bình Rút Hơi

Với hệ thống bình chứa khí gas LPG, tất cả các đường ống, phụ kiện, van và thiết bị, không bao gồm bình chứa và thiết bị, nối một hoặc nhiều bình chứa với một hoặc nhiều thiết bị sử dụng hoặc tiêu thụ LPG. Hệ thống LOT của chúng tôi là một giải pháp hiện đại cho việc lắp đặt nhiều bình, trong đó việc rút LPG lỏng từ các bình LPG được thực hiện, khi được đưa vào đường ống phân phối, sau đó nó được chuyển đổi thành hơi bằng cách sử dụng Thiết bị hóa hơi LPG/Propane hiệu quả nhất của chúng tôi. Hệ thống LOT có thể rút LPG lỏng và cung cấp tốc độ dòng chảy lên tới 10.000 Kg/Hr. Chúng tôi đang cung cấp các mô hình khác nhau tùy theo nhu cầu của các ngành công nghiệp, bao gồm các giải pháp do nhà máy sản xuất như LPG C-LOT, E-LOT, lắp đặt.

Thông số kỹ thuật

  • Đường ống phân phối và đường ống: SCH80, API-5L
  • Loại hệ thống: In-use line & back up line (lỏng và hơi) kết nối với bình hoá hơi
  • Kết nối: Mặt bích và ren
  • Áp suất thử thủy tĩnh (bar): 26.5
  • Van xả an toàn (bar): 17.6*
  • Chất lỏng chính: Hơi LPG
  • Dải nhiệt độ (°C): -20 ~50
  • Ứng dụng: Hệ thống rút chất lỏng (bình van ACME & POL);
  • Tiêu chuẩn an toàn áp dụng (của NLX): TCVN 7441:2004, QCVN 10:2012, QCVN 06:2022, NFP 54, 58, 57, Shell...
  • Mô-đun tiền chế bởi Nhiên Liệu Xanh (Việt Nam)
supporting product image

Thông số kỹ thuật

Xem Toàn bộ Danh mục Sản phẩm